Statkraft i byttehandel til 44 milliarder

Statkraft AS og E.ON AG har gjennomført avtalen om bytte av aktiva. Den totale verdien er på 44 milliarder kroner.

Bård Mikkelsen. Foto: Finansavisen

Statkraft AS og E.ON AG har med virkning fra 31. desember 2008 gjennomført den tidligere meldte avtalen om bytte av aktiva.Eierskiftet ble gjennomført i henhold til avtalen og innebærer at Statkraft byttet sin eierandel på 44,6 prosent i E.ON Sverige AB samt et svensk vannkraftverk mot kraftproduksjonsaktiva i Sverige, Tyskland og Storbritannia samt aksjer i E.ON AG.I tillegg får Statkraft en strukturert gasslagerkontrakt og en kraftleveringsavtale. Den totale verdien av byttehandelen er 4.495 millioner euro. Det tilsvarer 43,7 millliarder kroner.