Petroleumstilsynet slår fast at det er alvorlig at det «på ny blir avdekket feil og mangler på evakueringsmidler, og at det på ny oppstår usikkerhet om godheten av disse».Derfor iverksetter tilsynet en egen gransking av hendelsene og alle andre relevante forhold rundt livbåthendelsene ved Kristin og Veslefrikk A og Veslefrikk B.Torsdag ble det kjent at StatoilHydro har redusert bemanningen ved installasjonene fordi det er avdekket av utløsermekanismene til livbåtene ikke fungerer. Petroleumstilsynet mener den nye reduserte bemanningen (fra 90 til 16 personer) er tilstrekkelig for å oppretthold et forsvarlig sikkerhetsnivå. (©NTB)