Produksjonen av elektrisk kraft i november 2008 var 12 840 gigawattimer (GWh). Dette er en økning på 4,1 prosent sammenliknet med samme måned i 2007 og det nest høyeste nivået som er registrert for november.Den høye strømproduksjonen i november må ses i lys av store tilsig gjennom måneden og høye elektrisitetspriser, opplyser SSB. Månedsnedbøren for Norge var 115 prosent av normalen i november.I perioden januar-november 2008 ble det produsert om lag 128,2 TWh, en økning på 2,7 prosent sammenliknet med samme periode i 2007.