5 regelbrudd på Oseberg C

Petroleumstilsynets gransking av den store gasslekkasjen på Oseberg C avdekker fem avvik fra regelverket.

Sleipner A - Foto: Harald Pettersen / Statoil
Energi

Det var 12. september i fjor at det oppsto en hydrokarbonlekkasje på StatoilHydro-plattformen Oseberg C. Mannskapet kom seg i livbåtene, og ingen ble skadd. Men fire personer som var i området kunne ha mistet livet dersom lekkasjen hadde ført til eksplosjon.Petroleumstilsynet (Ptil) opplyser i sin granskingsrapport at lekkasjen oppsto i forbindelse med vedlikehold av en ventil. Dette var den nest største gasslekkasjen i prosessområder på norsk sokkel.Tilsynets gransking viser at lekkasjen har oppstått som følge av utilstrekkelige risikovurderinger i forbindelse med planlegging av arbeidet, samt manglende kompetanse om hydraulikkanlegg blant personellet som var involvert.Ptil har funnet til sammen fem avvik fra regelverkskravene:

  • Mangelfull kompetanse og utilstrekkelig praktisk erfaring hos personell som arbeider med hydraulikksystemerMangelfull kompetanse og utilstrekkelig praktisk erfaring hos personell som arbeider med hydraulikksystemer
  • Manglende instruksjoner for arbeidet som skulle utføresManglende instruksjoner for arbeidet som skulle utføres
  • Manglende risikovurdering og risikoforståelseManglende risikovurdering og risikoforståelse
  • Mangelfull prosjekteringMangelfull prosjektering
  • Mangelfull beredskapstrening.Mangelfull beredskapstrening.
Tilsynet ber StatoilHydro om en redegjørelse for hvordan avvikene vil bli håndtert, og vil ha svar innen 16. mars. (©NTB)

Nyheter
Energi