Det unoterte oljeselskapet Saga Oil styrer nå mot konkurs, og aksjen faller 42 prosent til 8 øre i dag.Selskapet sliter med svak inntjening og dårlig likviditet, skriver na24, og de klarer heller ikke betjene lånene sine.- Det er betydelig usikkerhet knyttet til fortsatt drift. Dette skyldes svak inntjening, svak likviditet og det faktum at selskapet ikke er i stand til å betjene lånegjelden, skriver selskapet i en melding.Selskapet har nå sparket alle de ansatte med unntak av daglig leder John Arne Farstad.De har i tillegg gitt meglerhuset ABG Sundal Collier oppgaven med å selge to av lisensene de sitter med i Russland.