Freder deler av Norskehavet

Regjeringen sier nei til fremtidig oljevirksomhet på Møreblokkene i Norskehavet. Den vil også stenge kystnære områder for olje- og gassproduksjon.

Statfjord-A plattformen - Foto: Øyvind Hagen / Statoil
Energi

Men samtidig ønsker ikke regjeringen å innføre store petroleumsfrie soner i Norskehavet, slik miljøbevegelsen og fiskerisektoren har forlangt.Det betyr at områdene utenfor Trøndelag, som Haltenbanken, ikke blir skjermet for fremtidig olje- og gassvirksomhet.Etter det Bergens Tidende har grunn til å tro, er dette noen av hovedpunktene i Forvaltningsplanen for Norskehavet, som er planlagt fremmet ved påsketider.Slik det ser ut nå, vil det ende opp med at svært lite av Norskehavet blir permanent stengt for olje- og gassvirksomhet.Ved siden av Møreblokkene og en stripe langs kysten, vil den såkalte Eggakanten bli beskyttet. Eggakanten er overgangen mellom kontinentalsokkelen og dyphavet lenger vest i Norskehavet. Her er det et yrende biologisk mangfold og verneverdige koraller. Hvilken status Vestfjorden får er ennå uavklart. Det dreier seg om havområdet mellom Salten, Ofoten og Lofoten. (©NTB)

Nyheter
Politikk