Mystisk storaksjonær står frem

Nå er det kjent hvem som har kjøpt over 10 prosent av aksjene RXT. Flaggemeldingen kommer flere uker for sent.

Energi

Nå er det endelig kjent hvem som har kjøpt seg stort opp i Reservoir Exploration Technology ASA (RXT).VELMA MARINE Ltd, kjøpte 2. mars 2009 1.161.000 aksjer i RXT. Flaggemeldingen kommer derfor flere uker for sent.SEAGULL MARINE Ltd og VELMA MARINE Ltd nærstående selskaper etter verdipapirhandelloven § 2-5, eier til sammen etter dette 5.133.000 aksjer i Reservoir Exploration Technology ASA. Dette tilsvarer 10,27 prosent av aksjene og stemmene i Reservoir Exploration Technology.

Nyheter
Børs