Noreco i mål

Noreco har mottatt forhåndsaksepter fra 2/3 for refinansieringsforslaget

Oljefat - Foto: Fredrik Beskow / Statoil
Energi

Norwegian Energy Company ASA (Noreco) har ifølge en melding mottatt forhåndsaksept fra mer enn 2/3 av obligasjonseierne for den foreslåtte refinansieringen av eksisterende 2.240 millioner kroners obligasjonslån (OSE:NOR01, NOR02). Forslaget krever 2/3 flertall for å kunne gjennomføres.Norecos forslag er å nedbetale 1.000 millioner kroner innen nåværende forfallsdato i juli 2010 gjennom to avdrag på 500 millioner kroner (i desember 2009 og i juli 2010). Nedbetalingene vil bli gjennomført til 103 prosent av pålydende verdi. 50 prosent av gjenstående obligasjonslån i juli 2010 vil bli nedbetalt i juli 2011 og resterende i april 2012 til 107 prosent av pålydende. Ytterligere detaljer rundt forslaget finnes i den vedlagte innkallelsen til obligasjonseiermøtet.Det er kalt inn til obligasjonseiermøte den 20 mars, 2009 for å stemme over de foreslåtte endringer i Norecos lånebetingelser, opplyses det i meldingen.Pareto Securities AS er finansiell rådgiver i forbindelse med transaksjonen

Nyheter
Børs