Ny storaksjonær i RXT

Reservoir Exploration Technology (RXT) har fått en ny storaksjonær som sitter på over 28 prosent av selskapet.

Energi

Cheyne Capital Management er ifølge en børsmelidng tildelt 36,9 millioner aksjer og konvertible obligasjoner verdt 7,5 millioner dollar i Reservoir Exploration Technology (RXT) etter emisjonen i selskapet.Etter dette kontrollerer Cheyne 43,2 millioner aksjer, tilsvarende 28,2 prosent av stemmene. Dersom warrants og konvertible obligasjoner utøves, vil eierandelen kunne komme opp i 43,4 prosent

Nyheter
Børs