Nyheter fra oljeknøtt

Aladdin Oil & Gas Company ASA, hvor Idar Vollvik lenge var storaksjonær, har sendt ut en statusrapport.

Illustrasjon som viser karbonlagring ved Sleipner - Foto: Alligator film /BUG / Statoil
Energi

Aladdin Oil & Gas Company ASA, hvor Idar Vollvik lenge var storaksjonær før aksjene ble tvangssolgt, har gjennomført en foreløpig analyse av gassbrønn #1D. Brønnen ser ut til å være i kommunikasjon med og svært lik #1A og #1C, opplyser selskapet. A60-riggen er nå flyttet for å bore på struktur 14, mens en kontraktør er leid inn for boring av struktur 7 på MS lisensen.Brønn #1D skal nå gjennom en lengre produksjonstest den neste måneden, for blant annet å avdekke produksjonskapasiteten. I tillegg skal det gjøres grundige analyser samt kartlegge reservoaret bedre. Selskapets URB rigg benyttes til dette. Gazproms lokale institutt vil være ansvarlig for gjennomføring av testen.Selve testprogrammet er omfattende, og man skal også teste den dypere del av reservoaret. Dette for å konstatere om det inneholder flytende hydrokarboner (olje og/eller kondensat). Hvis den dypere delen inneholder gass/olje, er strukturen og spesielt P90 reservene større enn tidligere antatt.Boring av nye brønner på MS-lisensenTo rigger er nå i full aktivitet, og borer på de interessante strukturene 7 og 14 på MS-lisensen. Disse strukturene ligger innenfor den samme gasstrend som gassfunnet på struktur 1. Gasstrenden går i sydøstlig retning fra Ukhta.- Det knytter seg stor spenning til boringen av strukturene 7 og 14, hvor vi også har forhåpninger til å treffe på mer gass. Boringen er her godt i gang, og vi forventer resultater fra disse før vårløsningen setter inn for fullt i slutten av april, sier selskapets administrerende direktør, Hans Axel Jahren.

Nyheter
Børs