PetroProd innkaller obligasjonseierne

PetroProd ber om grønt lys fra obligasjonseierne i forbindelse med salg av fartøy for milliardbeløp.

Energi

PetroProd har bedt Norsk Tillitsmann ASA innkalle til obligasjonseiermøte 25. mars for å vurdere og eventuelt godkjenne et salg av FPSO-fartøyet "Arc". I januar meldte selskapet at fartøyet skulle selges for 216 millioner dollar minus kommisjon og salgskostnader.I dagens marked opplever PetroProd problemer med å skaffe finansering i henhold til de opprinnelige planene. Selskapets videre drift er avhengig av en finansiell restrukturering kombinert med ny finansiering.Pareto Securities AS og Bugge, Arentz-Hansen & Rasmussen er engasjert som rådgivere.Her finner du hele meldingen

Nyheter
Børs