Prosafe får StatoilHydro-oppdrag

StatoilHydro skal leie boligriggen "Safe Scandinavia".

Energi

Prosafe har inngått en intensjonsavtale med StatoilHydro når det gjelder leie av boligriggen "Safe Scandinavia". Riggen skal brukes ved Snorre A i Nordsjøen. Kontrakt-verdien uten mobiliserings- og monteringskostnader er om lag 92 millioner dollar.Ifølge meldingen skal kontrakten omfatte to perioder, hver på seks måneder.

Nyheter
Børs