Statkraft-oppkjøp i Tyrkia

Statkraft investerer flere milliarder i Tyrkia.

Bård Mikkelsen. Foto: Finansavisen
Energi

Statkraft AS og tyrkiske Global Investment Holdings har signert en avtale om at Statkraft overtar vannkraftprosjekter i Tyrkia. Statkraft kjøper selskapet Yesil Enerji, som eier rettighetene til sju vannkraftprosjekter. Ferdig bygget vil anleggene få en samlet, gjennomsnittlig produksjonskapasitet på mer enn 2 TWh årlig. Avtalen er Statkrafts første i Tyrkia.Utbygging av alle prosjektene forventes å medføre et investeringsbehov på 600-700 millioner euro.Ett av vannkraftprosjektene i porteføljen er under bygging. Det vil ha en installert effekt på 20 MW og ferdigstilles rundt årsskiftet. Utbygging av de øvrige prosjektene kan tidligst begynne i 2010.- Vi er svært tilfreds med denne avtalen. Statkraft overtar en portefølje av lønnsomme vannkraftprosjekter som vil gi Tyrkia mer ren energi. Statkraft er i dag størst innen fornybar energi i Europa og ønsker å få et fotfeste i Tyrkia, som er i ferd med å integreres i det europeiske energimarkedet, sier konsernsjef Bård Mikkelsen i Statkraft.Overdragelsen av aksjene er planlagt gjennomført i juni i år. Avtalen forutsetter at relevante myndigheter godkjenner transaksjonen.Global Investment Holdings er et børsnotert, tyrkisk holdingselskap med aktiviteter innen infrastruktur (inkl. cruise- og havnevirksomhet); energi (gassdistribusjon og kraftproduksjon); eiendom og finans i Tyrkia.

Nyheter
Næringsliv