Flere lekkasjer på sokkelen i fjor

Det var 12 olje- og gasslekkasjer på norsk sokkel og på landanleggene i fjor, to flere enn i 2007.

Sleipner A - Foto: Harald Pettersen / Statoil
Energi

Det opplyste Petroleumstilsynet på en pressekonferanse i Stavanger torsdag. Til tross for økningen viser målingene at nivået er vesentlig lavere enn gjennomsnittet for årene 2001-2007, ifølge Petroleumstilsynet.Direktør Magne Ognedal i Petroleumstilsynet mener at målrettet arbeid for å forhindre lekkasjer har gitt resultater.- Det går i riktig retning, sier Ognedal.Spesielt to av lekkasjene i fjor hadde stort risikopotensial: lekkasjen i utstyrsskaftet på Statfjord A i mai som medførte eksplosjonsfare og storulykkesrisiko, og gasslekkasjen på Oseberg C i september. Dette var den største lekkasjen i prosessområder i nyere tid, etter gasslekkasjen på Visund i 2006.Det var ingen dødsulykker på sokkelen i 2008. Den siste dødsulykken skjedde på løftefartøyet Saipem 7000 i august 2007. Det har heller ikke vært dødsulykker på landanleggene i 2008. Den siste dødsulykken skjedde på Nyhamna (Ormen Lange landanlegg) i 2005. (©NTB)

Nyheter
Næringsliv