Lavere Noreco-produksjon

Norwegian Energy Company ASA (Noreco) reduserte produksjonen fra februar til mars.

Publisert 7. april 2009 kl. 16.10
Oppdatert 15. des. 2013 klokken 16.09
Lesetid: 1 minutt
Artikkellengde er 186 ord
Flammen på Noreco's installasjon "Huntington" - Foto: Selskapet
Norwegian Energy Company ASA (Noreco) opplyser at selskapets produksjon var på 12.675 fat oljeekvivalenter per dag i mars, ned fra 13.625 fat i februar.I mars var produksjonen på Siri-feltet redusert fra 13. mars og ut måndeden på grunn av nedstengning av en betydelig produserende brønn. Brønnen er nå tilbake i produksjon. Enoch hadde en planlagt nedstengning på en uke i mars. Alle feltene er nå tilbake i full produksjon.Produksjonen i første kvartal er i tråd med Noreco's produksjonsguiding for 2009, heter det i en melding.Det pågår boring av vanninjeksjonsbrønner på Brage og Nini for å øke utvinningsgraden fra feltene. Utbyggingen av Nini Øst feltet går som planlagt, og vil øke Norecos produksjon når feltet starter produksjon i fjerde kvartal 2009.Oppnådd pris for første kvartal og mars var henholdsvis 53 dollar og 55 dollar per fat oljeekvivalent. Referanseprisen for Nordsjøolje (Brent) i mars var 44 dollar per fat. Den oppnådde prisen reflekterer Norecos oljesalgsopsjoner på 50 og 75 dollar per fat i tillegg til justeringer for verdi av lager, NGL- og gasspriser.Produksjonsvolumene er foreløpige og det tas forbehold om justeringer, endelige allokeringer mellom felt, kvalitetsjusteringer og priser.