Prosafe oppdaterer markedet

Prosafe har sendt ut en riggoppdatering til investorene på Oslo Børs.

Energi

Prosafe opplyser at utnyttelsesgraden for selskapets rigger var på 76,6 prosent i første kvartal.MSV Regalia var ved Keppel Verolme-verftet i Rotterdam for en betydelig opgradering.Safe Bristolia ble mobilisert til Mexico i februar og startet opp en ett-årig kontrakt i midten av mars.Safe Concordia var på oppdrag for Chevron i Mexico-fulften til begynnelsen av februar. Etter det har den ventet på nye oppdgrad.Safe Caledonia var på oppdrag for Total i britisk del av Nordsjøen i første kvartal. 40 dager i februar og mars var riggen ute av drift som følge av et planlagt verftsopphold.Safe Astoria er i opplag ved Kemaman-verftet i Malaysia. I februar terminerte SEIC kontrakten med Prosafe fra tidlig mars. Selskapet har i henhold til kontrakten krav på 85 prosent av den gjenstående kontraktsverdien. Riggen var på standby-dagrate i januar og februar.Alle de andre riggene var i drift i første kvartal.

Nyheter
Børs