Snøsmelting og mer vann i magasinene

Høye temperaturer den siste uka har ført til tilsig til vannmagasinene over det normale.

Foto: Scanpix
Energi

Fyllingsgraden økte med 0,7 prosentpoeng til 30,7 prosent, opplyser Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE).Uka før var det en nedgang i magasinfyllingene på 0,3 prosentpoeng. Det ser ut som at snømagasinene i fjellet kan ha nådd et maksimum litt tidligere enn normalt. Vanligvis er årets maksimum i slutten av april eller begynnelsen av mai.Høyest magasinfylling har nå Vest-Norge med 34,5 prosent, deretter Midt- og Nord-Norge med 34,1 prosent. Dårligst er vannreservene på Øst- og Sørlandet med 25,8 prosent av kapasiteten.Prisen på standard variabel strøm holdt seg uendret eller gikk litt ned den siste uka. Prisen på markedspriskontrakter (spot med påslag) gikk ned i Sør-Norge, holdt seg stabil i Nord-Norge og gikk opp i Midt-Norge sammenlignet med uka før.Både ettårige og treårige fastpriskontrakter økte i pris den siste uka. (©NTB)

Nyheter
Næringsliv