Oslo Børs har iverksatt børspause i Norse Energy Corp. for å undersøke kursbevegelsene, går det frem av en melding.Aksjen var opp 12 prosent da børsen stanset handelen i aksjen.
Klokken 15.20:
Børsen opphever pausen, med førhandel til klokken 15.24.