Høyre åpner for oljeboring i nord

Høyre åpner for petroleumsvirksomhet i alle lovende områder i nord, også de omstridte feltene utenfor Vesterålen og Lofoten.

Publisert 10. mai 2009 kl. 00.14
Oppdatert 15. des. 2013 klokken 16.59
Lesetid: 1 minutt
Artikkellengde er 172 ord
Siv Jensen og Erna Solberg - Foto: Scanpix

Et forslag om å vente til 2010 med å bestemme seg, ble nedstemt på landsmøtet.Dissensen ble fremmet av stortingsrepresentant Ine Marie Eriksen Søreide og sentralstyremedlem og kommende folkevalgt Torbjørn Røe Isaksen. De to mener at Høyre bør legge føre var-prinsippet til grunn for inngrep i naturen og ville at landsmøtet skulle stille beslutningen i bero til 2010, da forvaltningsplanen for nordområdene skal revideres.Dette er det samme standpunktet som Arbeiderpartiets landsmøtet sluttet seg til. Høyres landsmøte derimot, ser ingen grunn til å vente på denne planen, selv om det understrekes at petroleumsvirksomhet bare skal skje «under strenge krav til miljø, sikkerhet/beredskap og sameksistens med andre næringer, som fiskeri og havbruk».Spørsmålet om olje- og gassvirksomhet i nord blir et vanskelig forhandlingstema, dersom Høyre skal gå i regjeringssamarbeid med Venstre og Kristelig Folkeparti, som begge står for vern. Partileder Lars Sponheim har gått så langt som å kalle permanent vern Venstres eneste ultimative krav i eventuelle regjeringsforhandlingerTemaet er like vanskelig for Arbeiderpartiet, som møter bastant motstand fra SV og noe mindre bastant fra Senterpartiet. (©NTB)