Oljeselskapet StatoilHydro er i ferd med å bli operatør på tre offshore-lisenser ved Bahamas i Karibia.Dette melder Retuers, og det heter videre at avtalen har kommet i havn etter at selskapet har blitt enige med aktøren BPC Ltd.Avtalen må imidlertid først godkjennes av myndighetene på Bahamas.Undersøkelser har tidligere påvist hydrokarboner i farvannene utenfor Bahamas.