- Den verste krisen er over i oljemarkedet

Organisasjonen av oljeeksporterende land (OPEC) mener at den verste effekten av finanskrisen på oljemarkedet er over.

OPEC - Organization of the Petroleum Exporting Countries - Foto: Benutzer - Creative Commons
Energi

- I lys av de betydelige utfordringer verdensøkonomien og råvaremarkedet, særlig oljemarkedet, har vært igjennom, ser det verste ut til å ligge bak oss, skriver OPEC i sin siste rapport.Organisasjonen anslår at etterspørselen etter olje bare vil gå marginalt mer ned i 2009 enn hva man tidligere har spådd. Nedgangen vil være på 1,62 millioner fat per dag, tilsvarende 1,89 prosent, mener OPEC. I mai spådde man en nedgang på 1,57 millioner fat, tilsvarende 1,83 prosent.Det internasjonale energibyrået IEA økte torsdag anslaget over etterspørselen etter olje med 120.000 fat per dag.Det globale forbruket av olje i 2009 tror IEA vil ligge på 83,3 millioner fat per dag. Det er fortsatt 2,9 prosent lavere enn i fjor. (©NTB)

Nyheter
Næringsliv