Det nyeste om Heritage Oil-DNO-fusjonen

I forrige uke begynte det å svirre rykter om at selskapet Heritage Oil var i ferd med å kjøpe DNO International. Nå har det kommet mer nytt.

Foto: DNO
Energi

Heritage Oil melder tirsdag morgen at har inngått en intensjonsavtale om å kjøpe selskapet Genel Enerji.Genel har i likhet med DNO International også eierandeler i felt i de kurdiske områdene i Nord-Irak.Oppgjøret for kjøpet vil være i form av 260 millioner nye ordinære aksjer, tilsvarende 100 prosent av dagens aksjebeholdning. Selskapet ventes nå å bytte navn til HeritaGE Oil.Genel er operatør av Taq Taq-feltet, med 55 prosent arbeidsandel. I tillegg har de 25 prosents arbeidsandel i Tawke, som opereres av DNO International.Genel sitter også på 25 prosent i Miran, der resten eies av Heritage, samt 40 prosent i Duhok, 40 prosent i Barahar og 20 prosent i Chia Surkh.Selskapet venter nettoproduksjon på rundt 30.000 fat pr dag, og ventes å øke til rundt 43.000 fat pr dag ved utgangen av året. Selskapet estimeres å ha rundt 300 millioner fat i påviste reserver.Onsdag i forrige uke ble handelen i Heritage-aksjen suspendert på London-børsen etter en melding om at selskapet var i fusjonssamtaler.Den potensielle partneren ble ikke navngitt, men flere britiske medier mente da at DNO var et mulig alternativ.

Nyheter
Børs