Gode nyheter fra olje-Norge

Petroleumsvirksomhetens utslipp av miljøfarlige kjemikalier til sjø ble redusert i 2008. CO2-utslippene økte imidlertid noe.

Foto: iStockphoto
Energi

Petroleumsvirksomhetens utslipp av miljøfarlige kjemikalier til sjø ble redusert i 2008, melder Oljedirektoratet onsdag.Også utslipp av flyktige hydrokarboner ble redusert, mens utslippene av karbondioksid (CO2) økte noe.Dette skyldes primært en ny beregningsmetode for utslipp fra såkalt fakling.Antall akutte utslipp har stabilisert seg på et for høyt nivå.

Nyheter
Børs