Hvor lenge fortsetter oljens ville ferd?

Ikke veldig lenge, skal man tro USAs statistikkmyndigheter. Ifølge dem vil ikke prisen på det svarte gull stige nevneverdig verken de resterende månedene av 2009 eller i 2010.

Foto: iStockphoto
Energi

Det amerikanske energidepartementets statistikkfløy, Energy Information Administration (EIA), skriver i sin rapport for juni at de venter at prisen for WTI-olje vil ligge rundt 67 dollar fatet i andre halvdel av 2009.Dette gir en snittpris for året sett under ett på 58,70 dollar per fat. Før neste år venter EIA en snittpris på 67,42 dollar per fat.Både snittet for andre halvdel av 2009 og for 2010 som helhet har blitt oppjustert med drøye 10 dollar.Samtidig estimeres verdens oljeproduksjon til 83,50 millioner fat pr dag i 2009 og 84,50 millioner fat pr dag i 2010. Her er anslagene henholdsvis oppjustert med 150.000 og 270.000 millioner fat dagen.EIA estimerer verdens oljeetterspørsel til 83,68 millioner fat pr dag i 2009 og 84,41 millioner fat pr dag i 2010, henholdsvis opp 10.000 og 20.000 fat pr dag i forhold til forrige månedsrapport.

Nyheter
Børs