Investerer 145 milliarder i olje og gass

Investeringene til olje- og gassvirksomheten blir på rundg 145 milliarder kroner i år, viser oppjusterte anslag.

Kvitebjørn-plattformen - Foto: Statoil
Energi

Investeringene til olje- og gassvirksomheten for 2010, inkludert rørtransport, blir i førstegangsanslaget nå oppgitt til 136,1 milliarder kroner. Samtidig oppjusteres anslagene for 2009 til 145,2 milliarder kroner, opplyser SSB i en melding.Anslaget for 2010 er 19,2 milliarder, eller 16,4 prosent, høyere enn tilsvarende anslag for 2009. Den kraftige økningen har hovedsakelig sammenheng med en langt mer fullstendig rapportering fra operatørene på sokkelen nå enn tilgjengelig i tidligere førstegangsanslag.Historiske førstegangsanslag har i gjennomsnitt ligget 22 prosent lavere enn de endelige investeringene, hovedsakelig på grunn av ufullstendig innrapportering, men også som følge av at framtidige utbyggingsprosjekt ikke er med i tellingen på dette stadiet. Isolert sett gir den mer fullstendige rapporteringen nå grunn til å tro at førstegangsanslaget for 2010 vil gi et riktigere bilde av de endelige investeringene, enn tidligere førstegangsanslag gjorde.Leteinvesteringene i 2010 blir anslått til rekordhøye 33,1 milliarder kroner - hele 17,7 milliarder mer enn tilsvarende tall for 2009. Hovedårsaken til det mye høyere leteanslaget er som omtalt tidligere at innrapporteringen nå er langt mer fullstendig enn tilfellet var for førstegangsanslaget for 2009.Les mer hos SSB

Nyheter
Næringsliv