- Nå bør de skjerpe seg kraftig

Akutte utslipp fra olje- og gassindustrien går ikke ned. Bransjen må arbeide aktivt for å redusere disse hendelsene, mener Oljedirektoratet.

Foto: iStockphoto
Energi

Akutte utslipp fra olje- og gassindustrien går ikke ned. Bransjen må arbeide aktivt for å redusere disse hendelsene, mener Oljedirektoratet.Ferske tall viser at det i 2008 var 173 akutte utslipp av olje, 164 av utslippene var mindre enn én kubikkmeter. Totalt volum av olje fra akutte utslipp var i fjor på 195 kubikkmeter. Det er omtrent det samme som de siste seks årene, mens det var en markert nedgang før 2002.Det var 132 akutte kjemikalieutslipp i fjor, også det omtrent i samme størrelsesorden som de siste årene. Oljedirektoratet påpeker at alle utslipp av olje og kjemikalier i utgangspunktet er ulovlige og skal unngås. Direktoratet konkluderer med at antall utslipp fra olje- og gassindustrien har stabilisert seg på et for høyt nivå, og ber bransjen om å skjerpe seg.Av oljeselskapenes årlige rapportering av utslipp til luft og sjø går det ellers fram at utslippene av miljøfarlige kjemikalier til sjø ble redusert i 2008. Den totale mengden kjemikalier brukt i fjor var 450.000 tonn. Av dette ble 129.000 tonn sluppet ut, men hele 99,9 prosent var i kategoriene gul eller grønn, det vil si kategorier som ikke har iboende miljøfarlige egenskaper, skriver OD.Også utslipp av flyktige hydrokarboner ble redusert. Utslippene av karbondioksid økte noe, men det skyldes hovedsakelig en ny beregningsmetode for utslipp fra fakling, skriver OD.

Nyheter
Børs