Oljeanalytiker venter oppgang etter 70 prosent hopp

Oljeanalytiker Torbjørn Kjus i DnB NOR Markets har spådd oppgang i hele vinter og vår. Han venter fortsatt opptur.

Torbjørn Kjus i DnB NOR Markets - Foto: DnB NOR
Energi

Oljeprisen bunnet ut på juleaften 2008 (det var nok en kjedelig julegave for norske investorer), og har ikke testet bunnen siden den gang. Siden oljen testet 40 dollar per fat i mars, har oljeprisen steget 70 prosent, og julikontrakten for nordsjøoljen ble sist handlet for 67,38 dollar per fat.Oljeanalytiker Torbjørn Kjus står fast ved at oljen ikke skal tilbake å teste bunnen fra juleaften, og venter å se oljen over 70 dollar per fat.- Det var fortsatt lagerbygging i USA for inntil 3 uker siden, men de siste tre ukene har råoljelagrene trukket med 12 millioner fat fordi importen har falt samtidig som raffinerigjennomstrømningen har økt. Samtidig har vi sett sterkere trender i etterspørsel fra Kina, Latin-Amerika og Midt-østen. Når ledende indikatorer som forbrukertillit og innkjøpssjefenes forventninger snur betyr dette antagelig også bedre etterspørsel i andre halvår. I snitt har etterspørselen globalt økt med 2 millioner fat/dag mellom Q3 og Q4 siden 1986, og jeg tror vi får se en god økning også i år, sier han om de fundamentale forholdene.OPEC har siden september i fjor kuttet 4,2 millioner fat i sin produksjon, og landene i kartellet har vært relativt flinke å følge dette kuttet. Dette har bidratt til å bygge opp for oljeprisoppgang opp til dagens nivå. Kjus tror oljeprisen skal over 70 dollar-merket.- Jeg har hatt en forventning til nordsjøoljen om 57 dollar per fat for annet kvartal, siden første kvartal når prisen var nede i 45 dollar per fat. Jeg mener som tidligere at det er umulig å treffe selve nivået prisen legger seg på selv om det ser ut som jeg treffer ekstremt bra for inneværende kvartal. Det er derimot mulig å treffe på retning, og jeg er tilfreds med utviklingen de siste månedene ettersom jeg har argumentert siden lave 40-tallet at vi kommer til å se 70 dollar per fat før året er omme, sier han.Hovdårsaken til oljeprisoppgangen skal være den betydelige bedringen i risikoappetitten, som har sendt oljen opp på tross av det litt mer uklare fundamentale bildet. Dette kommer da mange investorer er en eiendelsklasse på linje med aksjer og obligasjoner.- PIRA estimerer at vi siden midten av mars har sett en ekstra etterspørsel etter papirolje gjennom tilflyt til råvareindekser på ca 1,2 millioner fat/dag. Skal man jobbe med markedsanalyse på olje må man altså ha et syn på denne faktoren i tillegg. Risikoappetitten kan man måle ved f.eks å se på utviklingen til VIX-indeksen, EUR/USD-kursen, aksjemarkedene, etc. Man kan ikke lenger si som for ti år siden at hvis lagrene bygger så må prisen falle, forteller Kjus.Faller risikoappetitten kraftig, utelukker ikke Kjus at oljeprisen kan slå følge.

Nyheter
Energi