Oppkjøp i Nordsjøen

En knøtt på norsk sokkel foretar oppkjøp i Nordsjøen. ConocoPhillips er selger.

Illustrasjon som viser karbonlagring ved Sleipner - Foto: Alligator film /BUG / Statoil
Energi

Bayerngas Norge AS har inngått avtale med ConocoPhillips om å kjøpe 10 prosent i PL 331 og 30 prosent i PL 404 i den sørlige del av NordsjøenPL 331 ble tildelt i desember 2004 og utløper i desember 2011. Etter oppkjøpet vil partnerne være ConocoPhillips (operatør 30 prosent), Statoil (40 prosent), Petoro (20 prosent) og Bayerngas (10 prosent). En brønn er planlagt boret i annet kvartal 2009 i MegalodonprospektetPL 404 ble tildelt i 2007 og utløper i 2014. Etter oppkjøpet vil partnerne være ConocoPhillips (operatør 70 prosent) og Bayerngas (30 prosent). En beslutning om boring vil bli tatt innen fire år.- Området ligger nær markedet og har et betydelig potensial med akseptabel risiko og er i tråd med selskapets strategi om å øke reservegrunnlaget både gjennom oppkjøp og organisk vekst, sier Arne Westeng, administrerende direktør i Bayerngas Norge AS.Transaksjonen er avhengig av myndighetenes godkjenning og at forkjøpsrett ikke utøves.

Nyheter
Energi