Rocksource måtte dumpe kursen

Rocksource ASA har gjennomført en vellykket rettet plassering, men måtte kutte prisen.

Ledelsen i Rocksource, CEO Trygve Pedersen, CFO Tommy Sundt og VP Technology Jonny Hesthamme - Foto: Finansavisen
Energi

Rocksource ASA har gjennomført en vellykket rettet plassering av 29,7 millioner aksjer mot eksisterende aksjonærer, norske og internasjonale institusjonelle investorer. Emisjonen ble gjennomført etter stengetid ved Oslo Børs tirsdag 9. juni. Emisjonen var betydelig overtegnet og ble gjennomført til kurs 4,25 kroner per aksje. Det er 12,6 prosent under tirsdagens sluttkurs på 4,86 kroner.Økningen i aksjekapitalen representerer omtrent 20 prosent av eksisterende, utestående aksjer og samlet bruttoproveny fra emisjonen er 126 millioner kroner. Det vil bli gjennomført en påfølgende reparasjonsemisjon.- Vi er svært fornøyd med å ha gjennomført denne vellykkede emisjonen, som vil styrke vår finansielle kapasitet i en fase med sterk vekst for selskapet. Etter gode tildelinger i de siste lisensrundene, både i Norge og Storbritannia, går selskapet nå over i en fase med økt boreaktivitet med tilhørende økt kapitalbehov. Emisjonen sikrer oss muligheten til å delta med full eierandel i borekampanjen. I tillegg vil vi nå ha fleksibilitet i forhold til å forplikte oss til nye brønner fremover, samt til å utnytte nye forretnings- og oppkjøpsmuligheter i dagens utfordrende markedssituasjon, sier Tommy Sundt, finansdirektør i Rocksource ASA, i en melding.Emisjonen ble tilrettelagt av ABG Sundal Collier og DnB NOR Markets som hovedtilretteleggere, og RS Platou Markets som medtilrettelegger.

Nyheter
Børs