Så mye olje produseres av AS Norge

Ferske tall viser at den gjennomsnittlige produksjon av olje per dag på norsk kontinentalsokkel i april 2009 var om lag 1.989.000 fat.

Foto: Scanpix
Energi

Ferske tall viser at den gjennomsnittlige produksjon av olje per dag på norsk kontinentalsokkel i april 2009 var om lag 1.989.000 fat.Samtidig ble det produsert rundt 288.000 fat NGL (Natural Gas Liquids) og 83 000 fat kondensat, totalt 2 361 000 fat væske.Det melder Oljedirektoratet fredagI april ble det produsert 20,0 millioner standard kubikkmeter oljeekvivalenter (Sm3 o.e). Dette er 0,1 millioner Sm3 o.e. mer enn i samme måned i 2008.Statfjord B hadde revisjonsstans 4-30 april. Valhall, Hod og Urd har hatt redusert produksjon grunnet tekniske problemer og Vigdis grunnet pigging av produksjonsrør.Så langt i 2009 er gjennomsnittlig oljeproduksjon per dag om lag 2,1 millioner fat og total væskeproduksjon om lag 2,5 millioner fat. Den totale petroleumsproduksjonen de fire første månedene i år er om lag 85,9 millioner Sm3 o.e. Dette er 1,7 millioner Sm3 o.e. mer enn i samme periode i 2008.Foreløpige produksjonstall for mai 2009 viser gjennomsnittlig dagsproduksjon på om lag 1,789 millioner fat olje og 0,339 millioner fat NGL og kondensat og totalt 7,9 mrd. Sm3 netto gass i mai.Produksjonen fra Alvheim, Draugen, Kvitebjørn, Njord, Tordis og Statfjord feltene har vært redusert i mai pga planlagt vedlikehold. Valhall- og Hod-feltene har vært nedstengt hele måneden på grunn av korrosjonsproblemer.Endelige produksjonstall er klare i første halvdel av juli 2009.

Nyheter
Børs