Seadrill og Sveaas garanterer

Scorpion Offshore låner over 320 millioner kroner, og selger rigg for å betale tilbake.

Foto: Scanpix Scanpix / Scanpix
Energi

Scorpion Offshore har sikret en lånefasilitet på 52 millioner dollar som ventes endelig sluttført i løpet av få dager, går det frem av en børsmelding.Fasiliteten går over seks måneder, med aksjonærene Seadrill og Christen Sveaas som garantister. Disse mottar 8,5 prosent for sine garantier.Tilbakebetalingen skal skje gjennom salg av riggen Offshore Mischief, og selskapet er i kontakt med flere interessenter med sikte på en løsning innen slutten av året. Etter dette salget vil Scorpion ifølge meldingen ikke trenge ytterligere kapital.

Nyheter
Børs