Ser større etterspørsel etter olje

Det internasjonale energibyrået (IEA) høyner sine anslag for oljeetterspørselen.

Foto: Genel Enerji
Energi

Det internasjonale energibyrået (IEA) høyner anslaget for oljeetterspørselen, fremgår av IEAS månedsrapport. Anslaget for 2009 oppjusteres med rundt 120.000 fat til 83,3 millioner fat pr dag. I forhold til 2008 er det imildlertid en nedgang på rundt 2,5 millioner fat per dag fra 2008.Det ventes sterkere etterspørsel i OECD-området enn tidliger antatt."Disse revideringene impliserer ikke nødvendigvis begynnelsen på noen global økonomisk vending, og signaliserer kanskje bunnen ut av resesjonen", heter det ifølge TDN Finans i rapporten.Estimatet på oljeetterspørselen i første kvartal blir høynet med 310.000 fat per dag.

Nyheter
Energi