Sevan varsler milliardemisjon

Sevan Marine-aksjen steg kraftig på børsen tirsdag. Etter børsslutt kom meldingen om mulig milliardemisjon.

Foto: Finansavisen - Produksjonsplattform for Petrobras
Energi

Sevan Marine-aksjen steg 8,7 prosent til 9,14 kroner tirsdag. Rett etter børsslutt ble det kjent at selskapet har engasjert Pareto Securities AS og SEB Enskilda AS for å vurdere å gjennomføre en rettet emisjon mot norske og internasjonale institusjonelle investorer.Bruttoprovenyet kan komme opp i 1,1 milliarder kroner. Emisjonskursen vil ligge mellom 7 og 9,14 kroner.

Nyheter
Børs