Siem får milliardlån

Siem Offshore låner 2,1 milliarder kroner til bygging av AHTS-er.

AHTS - ankerhåndteringsfartøy - Foto: Harald M. Valderhaug
Energi

Siem Offshore har ifølge en børsmelding mottatt og akseptert et tilbud på 2,1 milliarder kroner når det gjelder en lån- og garantifasilitet for gjeldsfinansieringen av de syv ankerhåndteringsfartøyene (AHTS-ene) som skal bygges ved et norsk verft.Det er Eksportfinans som gir lånet. Garantistene er GIEK, HSH Nordbank og Siem Industries, som er den største aksjonæren i Siem Offshore.Fasiliteten representerer 50 prosent gjeldsfinansiering av de prosjekterte kostnadene for hvert fartøy.

Nyheter
Børs