Sikrer seg storpost i Cecon

Oslo Axess-selskapet Cecon får ny storeier.

Foto: Finansavisen
Energi

Oslo Axess-selskapet Cecon har inngått en avtale om at Foresight kjøper 7.616.600 nyutstedte aksjer i selskapet. Til tilsvarer 10 prosent av dagens aksjekapital. Kursen er 2,10 kroner. Foresight vil dessuten kjøpe fire millioner dollar i obligasjonslånet 2009/2010, som i dag eies av selskapet.Provenyet, som ventes å havne på 6,5 millioner dollar, vil bli brukt til å tilbakebetale renter på 2007/2012-obligasjonslånet.

Nyheter
Børs