Stortinget går inn for Goliat

Et klart flertall på Stortinget støtter regjeringens planer om utbygging av Goliat-feltet nord for Hammerfest.

Melkøya - Foto: Statoil
Energi

Dermed er det gitt grønt lys for det første olje- og gassprosjektet i Barentshavet. Regjeringens opplegg ble vedtatt i statsråd 8. mai, og innstillingen fra energi- og miljøkomiteen ble avgitt mandag. Det er bare Venstre og Kristelig Folkeparti som går imot Goliat-utbyggingen, som skal skje 50 kilometer fra kysten.Olje- og energiminister Terje Riis-Johansen sa i mai at utbyggingen av Goliat vil gi store ringvirkninger i lokalsamfunnet. Direkte og indirekte regner departementet med 500 nye arbeidsplasser i en periode på over 15 år.Oljeselskapet ENI Norge er operatør på Goliat, men deler lisensen med StatoilHydro i forholdet 65 og 35 prosent. ENI skal investere 28 milliarder kroner. Reservene i feltet er anslått til 174 millioner fat olje.

Nyheter
Næringsliv