Striden fortsetter i Rem Offshore

Det foreligger et krav om innkalling til ekstraordinær generalforsamling.

REM Offshore - Foto: Selskapet
Energi

Rem Offshore har mottatt krav om innkalling til ekstraordinær generalforsamling fra Kaldbakur Hf., Olympic Orion AS og Olympic NOR AS, går det frem av en børsmelding.Aksjonærene ønsker ifølge meldingen behandlet et forslag om at Rem Offshore fremmer søksmål om tilbakeføring av ulovlig utdeling og erstatning mot aksjonærer og styremedlemmer for det tilfellet at kapitalnedsettelsen vedtatt på ordinær generalforsamling blir gjennomført.

Nyheter
Børs