TTS Marine får grønt lys

TS Marine har støtte fra halvparten av obligasjonseierne lånet på 500 millioner kroner om å endre låneavtalen

Konsernsjef, Johannes D. Neteland - Foto: Finansavisen
Energi

TTS Marine har sendt ut en børsmelding hvor det vises til melding av 28. mai 2009, hvor selskapet kunngjør en egenkapitalemisjon på 252 millioner kroner ved utstedelse av nye aksjer.TTS Marine ASA har støtte fra 50 prosent av obligasjonseierne i obligasjonslånet på 500 millioner kroners utstedt av TTS Marine ASA 07/10 FRN (ISIN NO 001036850.9) til å kunne endre låneavtalen for dette lånet.Her finner du alle endringene

Nyheter
Børs