1.909 aksjonærer tegnet seg i Sevan Marine

Sevan Marine får inn 300 millioner kroner i forbindelse med reparasjonsemisjonen.

Hummingbird - Foto: Sevan
Energi

Sevan Marine opplyser at det ble utstedt 37,4 millioner aksjer i forbindelse med reparasjonsemisjonen. 1.909 aksjonærer tegnet seg for aksjene hvor tegningskursen var åtte kroner. Bruttoprovenyet ble 299,6 millioner kroner.