Emisjonsnytt fra Sevan

Sevan Marine har kommet med nyheter rundt reparasjonsemisjonen

Illustrasjon: Sevan
Energi

Sevan Marine opplyser at selskapet har mottatt tegninger for rundt 38,5 millioner aksjer i reparasjonsemisjonen.Emisjonen gjøres til kurs åtte kroner.Det endelige antallet aksjer vil bli annonsert rundt 8. juli.