- Et svært lovende funn som er viktig for oss

Oljemygg kan juble etter lovende nytt funn. Gjør dette at Noreco-aksjen får fart på seg onsdag?

Foto: iStockphoto
Energi

Mandag morgen tikker det inn en melding om at Wintershall Norge ASA, operatør i utvinningstillatelse 378, har avsluttet boringen av undersøkelsesbrønn 35/12-2.Norwegian Energy Company ASA, Noreco, har 20 prosent av rettighetene til brønnen, som påviste olje og gass, og som er boret i Nordsjøen 10 kilometer nordøst for Framfeltet og 85 kilometer sørvest for Florø.- Grosbeak er et svært lovende funn som er viktig for Noreco. De vellykkede resultatene fra denne brønnen har økt sannsynligheten for ytterligere funn i lisensen, og det totale ressurspotensialet i lisensen for Noreco er over 100 millioner fat utvinnbare oljeekvivalenter netto, sier Lars Fosvold, direktør for leteaktiviteter i Noreco.Hensikten med brønnen var å påvise petroleum i Sognefjord- og Fensfjordformasjonen i øvre jura bergarter og i Brentgruppen i midtre jura bergarter.Brønnen påviste olje og gass i Sognefjordformasjonen og olje i Brentgruppen. Det er utført omfattende datainnsamling og prøvetaking i begge reservoarsonene.Størrelsen på funnene i de to reservoarene er til sammen anslått til mellom 6 og 30 millioner standard kubikkmeter (Sm3) utvinnbare oljeekvivalenter.Brønn 35/12-2 ble boret til et vertikalt dyp på 2512 m under havoverflaten og ble avsluttet i Rannochformasjonen i midtre jura. Brønnen blir permanent plugget og forlatt.Brønnen ble boret på 360 meters vanndyp av boreinnretningen Songa Delta. Den flyttes nå til utvinningstillatelse 380 i Norskehavet for å bore undersøkelsesbrønn 6407/2-4 der Det norske oljeselskap er operatør.

Nyheter
Børs