Jekker opp estimater for oljeetterspørsel

Energy Information Administration (EIA) tror oljeetterspørselen vil øke mer enn tidligere forutsatt.

Bølgene treffer en plattform - Foto: Terje Eide / Statoil
Energi

Energy Information Administration (EIA), det amerikanske energidepartementets statistikkfløy, oppjusterer sitt anslag for oljeetterspørselen i 2009 og 2010 med henholdsvis 160.000 og 380.000 fat per dag, melder TDN Finans.Det estimeres at oljeetterspørselen blir 83,85 millioner fat per dag i 2009 og 84,79 millioner fat per dag i 2010.Verdens oljeproduksjon ventes å bliil 83,65 millioner fat per dag i 2009 og 84,77 millioner fat per dag i 2010. Det er en oppjustering på henholdsvis 150.000 og 270.000 fat per dag.

Nyheter
Energi