Må ta grep etter alvorlige hendelser

Petroleumstilsynet har gitt de tre rettighetshaverne på Alvheimfeltet pålegg om å gjennomgå rutinene etter to hendelser med «storulykkepotensial» i januar i år.

Foto: iStockphoto
Energi

Petroleumstilsynet har gitt de tre rettighetshaverne på Alvheimfeltet pålegg om å gjennomgå rutinene etter to hendelser med «storulykkepotensial» i januar i år.De to hendelsene inntraff på Alvheimfeltet 16. og 23. januar i år, og involverte overfylling av en fakkeldunk. Operatøren rapporterte ikke hendelsene til tilsynet, slik forskriften krever.Tilsynet mener at saken berører sentrale forhold knyttet til organiseringen av driftet på feltet generelt, samt styringen av storulykkesrisko spesielt.I pålegget er sendt til operatøren Marathon Petroleum Norge AS og rettighetshaverne ConocoPhillips Scandinavia AS og Lundin Norway AS.I brevet heter det at "rettighetshaverne i Alvheim-lisensen skal samlet gjennomgå og vurdere rammebetingelser og driftsform for Alvheim, for å påse at drift av Alvheim kan gjennomføres på en slik måte at sentrale krav i HMS-regelverket, inkludert håndtering av risiko for storulykker, blir ivaretatt."Fristen til tilbakemelding til Petroleumstilsynet er satt til 1. september i år.En fakkeldunk er en innretning som skal samle opp hydrokarbongass- og væske. Gass og/eller væske føres gjennom fakkelrør til selve fakkeldunken. I denne separeres deretter væske og gass, og gassen ledes til fakkelen for å brennes mens væsken pumpes tilbake inn i prosessen.En overfylling av fakkeldunken, som altså skjedde to ganger i januar, vil kunne føre til at væskedråper rives med til fakkelen og antennes. Det vil kunne føre til en svært alvorlig situasjon, mener Petroleumstilsynet.Olje- og gassfeltet Alvheim ligger i den nordlige delen av Nordsjøen nær grensen til britisk sektor. Produksjonen startet i juni i fjor, og feltets utvinnbare ressurser er beregnet til 24,5 millioner standard kubikkmeter oljeekvivalenter (rundt 147 millioner fat olje) og 5,7 milliarder standard kubikkmeter naturgass.

Nyheter
Børs