Nå faller oljelagrene i USA

Oljelagrene i USA ligger fremdeles langt over snittet for de siste 5 årene, men nå er de på vei ned.

Foto: iStockphoto
Energi

De fire siste månedene har oljeetterspørselen i USA ligger rundt 2 millioner fat under samme periode i 2008. Etterspørselen har ligget i overkant av 18 millioner fat i snitt mot i overkant av 20 millioner fat i snitt i samme periode i 2008.I snitt har importen til USA i 2009 ligget såvidt under 2008, noe som har bidratt til en sterk lageroppbygging. På det meste har lagrene ligget 10 - 15 prosent over 5-års snittet og rangen fra 2004 til 2008, og til tider opp mot 20 prosent over 2008. Men nå er lagrene på vei ned.Oljeanalytiker Torbjørn Kjus, DnB Nor Markets, anslår at lagrene falt med 3,85 millioner fat den siste ukene. Det kommer på toppen av foregående ukes fall på 3,66 millioner fat.Oljelagertallene kommer senere onsdag, kl. 16.30. Reuters anslår at det blir offentliggjort et lagertrekk på 2,4 millioner fat.

Nyheter
Børs