Nedgang i oljeproduksjonen i mai

I mai ble det produsert 18,5 millioner standard kubikkmeter oljeekvivalenter på norsk kontinentalsokkel. Det er mindre enn både april måned i år og mai måned i fjor.

Kvitebjørn-plattformen - Foto: Statoil
Energi

Det er 1,5 millioner standard kubikkmeter oljeekvivalenter mindre enn samme måned i fjor, og 1,1 millioner mindre enn i april måned i år.Ifølge Oljedirektoratet skyldes mye av nedgangen i mai måned redusert produksjon på flere felt på grunn av planlagt vedlikehold.Gjennomsnittlig produksjon per dag i mai i år var rundt 1.809.000 fat olje, rundt 258.000 fat naturgass og rundt 81.000 fat kondensat.Etter de første fire månedene har den totale petroleumsproduksjonen vært rundt 104,3 millioner standard kubikkmeter oljeekvivalenter, en økning på rundt 200.000 sammenlignet med samme periode i fjor.De foreløpige produksjonstallene for juni måned viser en gjennomsnittlig dagsproduksjon på rundt 1.780 millioner fat olje og 303.000 fat naturgass og kondensat.Også i juni har produksjonen vært redusert på grunn av planlagt vedlikehold. (©NTB)