Nytt fra kriserammet oljeknøtt

Kriserammede Saga Oil har sendt ut en melding til aksjonærene.

Illustrasjon som viser karbonlagring ved Sleipner - Foto: Alligator film /BUG / Statoil
Energi

Saga Oil solgte 7 174 fat råolje i mai måned, opplyser selskapet i en melding. I april ble det solgt 7.930 fat råolje.Saga Oil ASA ble etablert i oktober 2005 for å fokusere på leting, utvikling og produksjon av olje og gass i Russland. Saga Oil eier gjennom et russisk datterselskap to produksjonslisenser i Orenburg-regionen i Russland.Det er «betydelig usikkerhet knyttet til videre drift», skrev Saga Oil i en pressemelding 18. februar.Selskapet meldte i april at det bryter betingelsene på all gjeld."Det er styrets oppfatning at den eneste måten å beskytte verdier for alle interessenter på er å restrukturere Saga Oils balanse ved å konvertere all gjeld (obligasjonslån, aksjonærlån og garantier) til egenkapital, samt å skaffe et minimumsbeløp av ny egenkapital som skal benyttes til arbeidskapital", het det i en brev til kreditorene for en måneds tid siden.