Oljelagrene falt kraftig sist uke

Oljelagrene fortsetter å falle. Sist uke var nedgangen større enn Reuters ventet. Men i Cushing økte lagrene.

Foto: iStockphoto
Energi

Oljelagrene falt med 2,9 millioner fat i USA siste uke, til 347,3 millioner fat, viser ferske tall fra EIA onsdag.I Cushing derimot økte lagrene med 1,6 millioner fat, melder Reuters.Reuters ventet et fall i oljelagrene på 2,4 millioner fat, mens oljeanalytiker Torbjørn Kjus i DnB Nor Markets ventet et trekk på 3,85 millioner fat. Estimatene til Bloomberg pekte mot et fall på 2,8 millioner fat og var dermed nærmest.Bensilagrene økte med 1,9 millioner fat og lagrene av destillater steg med 3,7 millioner fat. Det var mye mer enn ventet, som var på henholdsvis 0,6 - 0,9 og 1,9 - 2 millioner fat. Det er dette, sammen med økningen i Cushing, som bidrar til å sende oljeprisen ned.I tillegg benytter raffineriene nå anledningen til å utføre vedlikehold, slik som for eksempel i Karlsruhe, noe som også gir litt slappere etterrspørsel etter olje i en periode.Litt mer om etterspørsel og importDe fire siste månedene har oljeetterspørselen i USA ligget rundt 2 millioner fat under samme periode i 2008. Etterspørselen har ligget i overkant av 18 millioner fat i snitt mot i overkant av 20 millioner fat i snitt i samme periode i 2008.I snitt har importen til USA i 2009 ligget såvidt under 2008, noe som har bidratt til en sterk lageroppbygging. På det meste har lagrene ligget 10 - 15 prosent over 5-års snittet og rangen fra 2004 til 2008, og til tider opp mot 20 prosent over 2008. Men nå er lagrene på vei ned.