Oljespekulanter skal stoppes

Amerikanske myndigheter sier de vil se på tiltak for å redusere spekulasjonen i olje- og gass futures. Det kan stoppe spekulasjonen i "liksomolje".

Foto: iStockPhoto
Energi

Indeksfond og børsnoterte fond kan investere i oljekontrakter utover tilgjengelige forsyninger og således være med på å påvirke prisutslagene, skriver Bloomberg. Men dette kan det nå bli slutt på.Nyhetstjenesten viser til at The Commodity Futures Trading Commission (CFTC) vil slå ned på dette, med å begrense adgangen til å sitte med posisjoner i olje, gass og andre energikilder som bensin.Første steg vil være å starte med høringer for å undersøke behovet for offentlige reguleringer og begrensninger i den spekulative handelen i olje- og gass futures.Det er ikke blitt sagt noe om når høringene skal starte, men det blir vist til at behovet er der og at milliardæren og investoren George Soros, i en høring i Senatet i juni 2008, hevdet at oljeprisen da delvis ble drevet opp av indeksfond som kun spekulerte stort i oljekontrakter, skriver Bloomberg.Senator Bernie Sanders, en uavhengig representant fra Vermont, har foreslått en lovgivning som i visse tilfeller vil tvinge CFTC til å anmode myndighetene om å stoppe spekulasjonen i olje, gass og andre energikilder.Han vil med dette unngå slike utslag som oljemarkedet fikk oppleve i fjor, da oljeprisen i løpet av noen måneder steg til 147 dollar.En begrensning kan være at indeksfond og børsnoterte fond ikke kan kjøpe og selge "liksomolje", kontrakter på olje som ikke eksisterer og som ikke fysisk kan leveres. Dette er mulig i dag, og antas å være en av årsakene til den sterke oljeprisoppgangen i 2008, heter det.

Nyheter
Børs