PGS oppdaterer markedet

Petroleum Geo-Services (PGS) har sendt ut oversikten over flåteutnyttelse.

Foto: PGS
Energi

Petroleum Geo-Services (PGS) har sendt ut sin rutinemessige oversikt over flåteutnyttelse. I andre kvartal var flåteutnyttelsen innen kontraktseismikk på 46 prosent, mot 70 prosent i samme kvartal i fjor. 40 prosent var multiklientseismikk, mot 14 prosent året før. 9 prosent var på "steaming". Tilsvarende tall for i fjor var 13 prosent. Verftsopphold stod for 5 prosent, mot 3 prosent året før.Den høye multiklient-aktiviteten t er på linje med selskapets annonserte planer for året.