StatoilHydro igang på Tyrihans

StatoilHydro startet produksjonen fra olje- og gassfeltet Tyrihans i dag

Konsernsjef i Statoil, Helge Lund - Foto: Scanpix Scanpix / Scanpix
Energi

StatoilHydro har startet produksjonen fra olje- og gassfeltet Tyrihans i Norskehavet i dag. Tyrihans er en komplett undervannsutbygging knyttet opp mot eksisterende installasjoner og infrastruktur på feltene Kristin og Åsgard på Haltenbanken i Norskehavet.Feltet omfatter forekomstene Tyrihans Sør, som er et oljefelt med gasskappe, og Tyrihans Nord, som er et gass- og kondensatfelt med en tynn oljesone. Volumene i reservoarene er på størrelse med Kristin-feltet.Nærheten til de andre feltene på Haltenbanken gjør at Tyrihans utnytter allerede eksisterende infrastruktur, opplyser StatoilHydro i en melding.- Tyrihans har strategisk betydning for StatoilHydros uvikling av aktivitetene i Norskehavet. Utnyttelse av eksisterende anlegg gir utbyggingen god lønnsomhet, og Tyrihans vil være en viktig bidragsyter til vår produksjon på norsk sokkel, sier Ivar Aasheim, leder for Drift Nord i StatoilHydro.Tyrhans er det største feltet StatoilHydro setter i produksjon i løpet av 2009.Rettighetshavere er StatoilHydro (operatør, 58,84 prosent), Total E&P Norge (23,18 prosent), ExxonMobil (11,75 prosent) og Eni Norge (6,23 prosent).